Reklamın Önemi ?

Reklamın Önemi  Nedir ?
Günümüzde reklam ve pazarlama, iletişimin diğer elemanları gibi işletmeler ve
tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir. Hızla değişen pazar koşulları,
rekabetin günden güne artması sonucu benzer malları üreten çok sayıdaki firmaların başarısı
büyük ölçüde pazarlama iletişimin ve elemanlarını profesyonelce kullanmasına bağlıdır.
İşletmeler açısından ele aldığımızda üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye
duyurulması, pazarda yer alan aynı tür mal ve hizmetlerin çokluğu yüzünden tüketicinin, o
işletmenin ürettiği mal veya hizmeti tercih etmesi için ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve
talebin canlı tutulması açısından reklamın önemi büyüktür. İşletmeler açısından reklam,
elverişli pazarları bulmak konusunda destek olan ve sermayelerin verimli alanlara
yatırmalarını teşvik eden bir araçtır.
Tüketici gözüyle reklam, pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün
arasından kendi yararına uygun bir seçim yapmasına yer veren bir amaç olduğu gibi çeşitli
mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nerede, nasıl, ne faaliyetle sağlayabileceğini
ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman açısından
tüketiciye yardımcı olan yapıdadır.
Yüzyılın başından itibaren üretici ve tüketici arasındaki uzaklığın giderek arttığı,
dolayısıyla üretici ve tüketicinin doğrudan iletişimindeki kopmuş göz önüne alınırsa,
üreticiden tüketiciye doğru yol alan bir iletişim biçimi olan reklamın, günümüz üretici
işletmeleri için önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.