Ankara Reklam Hizmetleri

Reklam Nedir ?

“Reklam, bir işin malın veya bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında,
tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır” şeklindedir.
Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımı ise “Bir malın, bir hizmetin veya fikrin bedeli
verilerek ve bedelin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve yüz yüze satış
dışında kalan tanıtım faaliyetleridir.”
Günümüzde bu tanım daha genişletilmiştir: “İşletmeler, kâr amacı olmayan kuruluşlar,
kamu kurumları veya bireyler tarafından kendi ürün ve hizmetleri, örgütleri veya fikirleri
hakkında belli bir hedef pazarı veya kitleyi bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla kitle
iletişim araçlarında satın alınmış özel zamanlarda veya yerlerde ilan ve ikna edici mesajların
yerleştirilmesidir.”
Başka bir ifadeyle reklam; “talep yaratma sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Reklam,
ele alınan mal ve hizmetleri hoşa giden taraflarıyla tanıtarak yeni ihtiyaçların ortaya
çıkmasına yardım etmek olarak da ifade edilmektedir. Ancak talep yaratılırken yüz yüze
iletişim yerine büyük kitlelere ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanılır.